Wie is die ‘Eckhart’ echt, eigenlijk?

Leestijd: 5 minuten.
Samenvatting: Iemand die iets zinvols te zeggen heeft, kan – ongeacht zijn of haar naam – spraakmakend zijn. Het geven of aannemen van een (bij-)naam kan wel liefkozend of verbindend zijn.

N het Japans betekent Ima ‘nu’. Het Ima Centrum houdt zich dan ook nogal bezig met de kracht van het ‘nu’. De inspiratie voor deze naam was de leer zoals beschreven in het boek The Power of Now.
Het boek is geschreven door Ulrich Leonard Tölle. Hij is één van de meest bekende en succesvolle spiritueel leraren van dit moment.

Wie?
Ulrich Leonard Tölle!
Hij heeft zijn naam veranderd naar de laat-middeleeuws theoloog en filosoof Eckhart von Hochheim, beter bekend als ‘Meester Eckhart’.
Op Wikipedia staat te lezen dat het gedachtegoed van deze Eckhart veel invloed had op de laat-middeleeuwse spiritualiteit in de Duitse en Nederlandse streken.

Ik vond een naamsverandering opmerkelijk. Is het niet een manier waarop het ego zichzelf speciaal wil maken? Bovendien; als Ulrich nog altijd zijn echte, eigenlijke naam ‘Ulrich’ had gedragen, had hij dan niet nét zo bekend en succesvol geweest?

Will “I am” Shakespeare

Shakespeare (1564-1616) speelde ook met het idee dat een naam op zich eigenlijk niets zegt over de persoon zelf. Zijn Juliet vraagt zich af: ‘What’s in a name (Wat zegt een naam)?’. Het is een welbekend fragment uit het toneelstuk Romeo and Juliet:

‘Tis but thy name that is my enemy; Thou art thyself, though not a Montague.
What’s Montague? It is nor hand, nor foot, Nor arm, nor face, nor any other part Belonging to a man.
O, be some other name!
What’s in a name?
That which we call a rose By any other name would smell as sweet
So Romeo would, were he not ‘Romeo’ called Retain that dear perfection which he owes

Ondanks haar filosofische gedachte vraagt Juliet aan Romeo of hij afstand wil doen van zijn naam. Natuurlijk! Romeo verzoekt haar om hem voortaan liefkozend ‘love’ te noemen. Ook belooft hij dat hij dan nooit meer zijn eigen naam zal dragen.

Veel mensen spreken hun geliefden aan met een koosnaam. Zo noem ik mijn echtgenoot graag ‘schat’ of ‘lieverd’. Er zijn ook mensen die dierbaren ‘poepie’ noemen. Nee, daar is niets mis mee, want dit woord heeft namelijk niets te maken met darmgas. Het woord ‘poepie’ komt van het Duits ‘puppe’, dat juist heel lieflijk ‘poppetje/schatje’ betekent.

(ik negeer hier even bewust dat sommigen
scheet(-je) in de ‘volksmond’ nemen.
Daar is heus ook niets mis mee.
Ik kan alleen niet uitleggen waarom niet…)

Identiteit bewijzen

iranda: mijn naam is toevallig ook verzonnen door Shakespeare en komt uit zijn stuk genaamd The Tempest. Het is Latijn voor ‘admirabel/wonderbaarlijk’. Het is echter niet mijn echte, eigenlijke naam… In mijn paspoort staat ‘Tatiana’. Mijn ouders voelde kennelijk uiteindelijk toch meer voor ‘Miranda’.

Toen ik trouwde heb ik de achternaam van ‘mijn Romeo’ mogen aannemen. Nu klopt er – gevoelsmatig – dus helemaal niets meer van mijn identiteitsbewijs. Ik bewijs er mijn identiteit wel mee, maar ik identificéér me niet echt met wat erop staat.
Ik voel me Miranda van Dolron.

Tatiana Beij. Ik heb echt geen idee wie dat moet voorstellen. 

Er is echter niet echt iets mís met mijn echte of eigenlijke naam. Het voelt gewoon niet goed. Zoals Eckhart Tolle zelf Shakespeare aanhaalt in zijn boek, A New Earth:

Eckhart is ooit gevraagd of een naamsverandering een egostrelende actie is. Hij geeft aan dat het ego zeker een reden kan verzinnen om een naam te veranderen. Zoals trots of grootheidswaanzin. Maar er kan ook een oprechte reden zijn om andere naam aan te nemen. Hij noemt enkele gegronde redenen voor een naamsverandering:

  • Een naam kan emotionele bagage meebrengen uit het verleden. Het loslaten van de oude naam kan iemand helpen die negatieve energie of associaties los te laten.
  • In verschillende tradities krijgen nieuwelingen die zich aansluiten bij het gezelschap (zoals een gemeenschap binnen een klooster) een nieuwe spirituele naam. Deze naam is bedoeld als een soort voornemen of belofte om eventuele gevoelsmatige ‘ballast’ buiten de poorten te laten.
  • De liefde.

Ok, het laatste ‘●’ komt niet van Eckhart.  Dat voorbeeld is van mij… En van Shakespeare. Dus.

De leer, niet de leraar

ch, misschien is het ijdele nieuwsgierigheid van mij om te willen doorgronden wat een naam zegt, of precies te willen weten wie de naam draagt.
Zo is er een groep academici die menen dat Shakespeare nooit bestaan heeft. Zij zeggen te kunnen bewijzen dat alles is geschreven door een geheel team van schrijvers…

Iemand staat de maan aan te wijzen.
Zolang je naar de vinger kijkt die wijst, zul je nooit de maan ontdekken
– metafoor uit het Boeddhisme

Maar maakt het eigenlijk uit? De werken zijn nog even zo admirabel/wonderbaarlijk! Misschien is het eigenlijk echt zinvol te luisteren naar wát iemand te zeggen heeft, om te kunnen ontdekken of dat wát er gezegd wordt ons aanspreekt.

Als je bij onze Eckhart Tolle bijeenkomst aanwezig wil zijn, hoef je alleen even je naam (bij voorkeur je officiële naam, maar koosnamen zijn ook altijd welkom) aan ons door te geven.

Wil je meer weten over:

● de laat-middeleeuws theoloog en filosoof Meester Eckhart? Bekijk een filmpje op YouTube ‘Meister Eckhart – een sleutel tot begrip – Jacob Slegten’ (YouTube, 19:36 minuten);

● de spiritueel leraar Eckhart Tolle? Bezoek zijn officiële website of kijk rond op zijn YouTube kanaal (fragment ‘Is changing one’s name important for awakening’ is (alleen voor members) op de officiële website te vinden);

● William Shakespeare’s ‘Romeo and Juliet Act 2, Scene 2’? Zie de vertolking van de Royal Shakespeare Company (Youtube, Engels, 12:19 minuten) of over de kwestie of Shakespeare bestaat: zie WikipediA: Shakespeare authorship question;

● de Eckhart Tolle Bijeenkomsten bij het Ima Centrum? Ga naar de website of neem contact op met ons!

1 thought on “Wie is die ‘Eckhart’ echt, eigenlijk?

  1. Jozeph Sein 11/03/2020 — 09:26

    Geweldig, ben blij dat de lessen van Eckhardt Tolle gehoor heeft gekregen in Nederland. Heel veel succes met alle activiteiten en in Nederland kom ik zeker even langs.
    Jozeph Sein,
    Jeju Zuid Korea

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close