Mediteren voor beginners: een beproeving

Leestijd: 6 minuten
Samenvatting: Als het lukt ontspannen te zijn tijdens het mediteren, lukt het misschien meer ontspannen in het leven te staan. Maar het mediteren laat zich steeds storen door mijn – vaak negatieve –gedachten en emoties. Het Ima Centrum doet pogingen hierin een helpende hand te bieden.

Op de eerste maandagavond van dit jaar stond ik voor mijn gratis proefles mediteren op het adres aan de Zegwaartseweg. Het doel van de meditatielessen is om ‘inzicht in jezelf te verkrijgen en daarmee kalmer en meer gefocust te raken’; zo staat er op de website. Bovendien heeft mediteren een mooi bijeffect: ‘dat er ontspanning optreedt doordat je uit het constante denken stapt’. Daar had ik nogal behoefte aan. Maar eerst was er, zoals altijd voor aanvang van de les, gelegenheid voor het drinken van een kopje thee. 

Alles kan een mens gelukkig maken…

Ik kende al wel de meditatieleraar, maar de andere aanwezigen waren voor mij nog vreemden. Vréémd waren ze niet; juist open en vriendelijk. We hadden natuurlijk ook hetzelfde mooie doel voor ogen vanavond: ‘inzicht in onszelf verkrijgen en daarmee kalmer en meer gefocust raken’. We hadden dus in ieder geval iets heel belangrijks gemeen.

Binnentreden van de ruimte

Na het theemoment liep ik lichtelijk nerveus de meditatieruimte in. Ik word altijd een beetje zenuwachtig als ik iets echt ‘goed’ wil doen. Nu wilde ik ‘goed’ kunnen mediteren, zodat ik een ‘goed’ inzicht zou verkrijgen in mezelf. Dan zou ik kalmer en meer gefocust ‘goede dingen’ kunnen waarmaken. 
Maar eerst moest ik nog een aantal dingen doen voordat ik ‘ontspanning kon laten optreden’: 

  • een mat en een dekentje pakken;
  • een door Ima Centrum zélf ontworpen meditatiebankje uitkiezen;
  • even uitvinden welke kant van het meditatiebankje ‘vóór moest’;
  • bedenken wat feng shuier was: kon ik me beter aan de linker- of aan rechterkant van de kamer neerzetten?
  • mijn zenuwen over alle dingen die in nog moest doen voordat ik ‘ontspanning kon laten optreden’ harder onderdrukken.

Wat je schrijft, blijft

Maar ik kon niet meteen in actie komen: ik werd namelijk al gauw afgeleid door een A-4 papiertje aan de muur. De dikke zwarte letters op dat A-4tje hadden al mijn aandacht opgezogen. Het afstandelijk lelijke papiertje presenteerde de bekendste hindernissen bij het mediteren. Nou ja, kijk zelf maar, ik heb het gefotografeerd:

Als iemand je vertelt dat je NIET aan een rode brandweerauto moet denken, hoor jij dan ook NIET gelijk TAAATUU TATUU TAAATUU?

Bij de pakken neer zitten

Ik zal hier niet delen hoe ik tijdens mijn eerste meditatieles
geworsteld heb met verlangens
(naar bijvoorbeeld ontspanning of verlossing van een sluimerend existentieel onbehagen)

Ik zal nu ook niet delen
hoe ik onrustig een brok oud zeer in mijn keel probeerde door te slikken

Het is lekker makkelijk een papiertje de schuld te geven van mijn moeizame eerste poging tot een ‘goed gelukte’ meditatie. Ik geef graag de schuld aan het A-4tje dat ik niet ‘goed ontspannen uit het denken kon stappen’. Dus dat doe ik dan ook graag. 

Mijn lijden was allemaal de schuld van dat afstandelijk lelijk papiertje.

Hardnekkige herrie

De waarheid is natuurlijk dat, ook al had ik dit papiertje niet gelezen, dan was ik net zo hard om de oren geslagen door mijn verlangens, mijn verdriet en schuldgevoelens. Ik hoor mijn weemoed nu eenmaal luid(er) en duidelijk(er) zodra ik naar de stilte in mezelf wil luisteren (TAAA TUU TATUU TAAATUU!). Dus ook toen, tijdens mijn proefles mediteren klonk er kabaal. Gelúkkig ook toen: want, op een zeker moment tijdens de meditatie hoorde ik een stem zeggen: 

…Je bent niet jouw gedachten. Gedachten en emoties overkomen je.
Wie ben je wel? Degene die ze kunt opmerken.

Ondanks de herrie in mijn hoofd snapte ik dat ik dit zachte geluid moest onthouden: hier zat iets in dat mij mischien zou kunnen helpen. Ik ben het, die ‘hindernissen’ ervaarde tijdens het zoeken naar de stille frequentie van mijn diepe staat van bewustzijn. Ik ben het, die mijn hardnekkig ‘lijden’ kon opmerken: ik was er immers al voor gewaarschuwd door het papiertje. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ik ben (wij zijn…) niet het stuk verdriet dat ik dacht dat ik was; er is alleen maar een stukje verdriet in mij. 

Vuurproef dankbaar doorstaan 

Het is een enorme uitdaging tijdens het mediteren: die afleiding door allerlei gedachten! Ze zijn niet weg te denken. Er zullen er zelfs alleen maar méér bijkomen. Een mens denkt namelijk gemiddeld een gedachte per seconde. Iedereen kan zeer snel afgeleid zijn. 

“Rather than being your thoughts and emotions, be the awareness behind them.” – Eckhart Tolle

Heb je je laten afleiden door mijn taalfout, misschien, in het vorige hoofdstuk?
Of ging deze aan je voorbij? 

Als je het wel zag; wat dacht je toen over mij, of over de kwaliteit van mijn blog?
Was het storend?
Was je teleurgesteld in me? Toen al?
Of vergaf je de spelfout me direct, omdat je weet dat iemand nu eenmaal niet helemaal perfect kan zijn?

Ben je nu opgelucht dat mijn imperfectie mijn spelling is?
Op wat voor geniale blogs kun je je dus verheugen! 
Ik gun ze je. 
Of verwacht je nog meer teleurstellingen?
Ik garandeer ze je. 
Sorry dat ik je bewust probeerde af te leiden…Vergeef je het me?
Ik dank je.

De stroom van gedachten zijn dus klaarblijkelijk niet tegen te gaan. Hoeft ook niet: we hebben ze in ieder geval bewust opgemerkt.

Die eerste maandagavond van dit jaar had ik alleen nog maar een meditatieles geproefd. Voorzichtig kon ik al wel stellen dat ik al een beetje inzicht in mezelf heb verkregen. Ik was vooral dankbaar voor het feit dat ik op een nog onbekende plek, te midden van niet-zulke-vreemden mezélf tegenkwam. En ik eigenlijk best mee bleek te vallen. 

 Beginnen aan mediteren? 

Eén: Waarom (niet) mediteren?
Door op een bewuste manier aandachtig te zijn in het ‘nu’, nodig je jezelf uit op een andere manier te kijken naar jezelf en naar jouw belevingswereld. Dit creëert een bevrijdende ruimte tussen je bewuste ‘zelf’ en de gedachten en emoties die in je omgaan. Je kunt leren dingen anders gaan interpreteren en nieuwe (positieve) denkgewoonten aanleren.

Het is belangrijk in te zien dat meditatie op zich geen wonderlijk redmiddel is voor het lijden. Het is niet de bedoeling ‘voor altijd’ afstand te doen van je emoties en gedachten: soms moet je confrontaties aan met jezelf om te kunnen ‘herstellen’.

Soms lukt het een trance-achtige staat te bereiken tijdens het mediteren, maar dit kan geen doel op zich zijn. Als het mediteren een middel is om ‘verlichting’ in jezelf af te dwingen, ontstaat er uit dát verlangen een nieuw lijden. 

Vraag jezelf eens af: wat zou ik er nu aan hebben?

Twee: Welke meditatie?
De meditatielessen bij Ima Centrum komen elke keer uit een andere traditie. Niet alle meditaties zijn voor iedereen geschikt. Ook kunnen behoeften naar loop van tijd veranderen. Beginnelingen gebruiken graag visuele begeleidingen. Deze meditaties verbeelden een mooie omgeving om een gevoel van, bijvoorbeeld, vrede of bevrijding op te wekken.
Andere meditaties:

geven je de ruimte bewust te worden van het moment, van je lichaam of van je innerlijke toestand. 
nemen je mee naar je onderbewustzijn en proberen jouw diepe zelf aan het woord te laten, om je iets waardevols mee te geven voor wanneer je weer ‘bij bewustzijn’ komt. 

Blijf jezelf steeds afvragen: wat past nu bij mij?

Drie: Hoe ‘veel’ mediteren?
Mediteren kun je op elk moment van de dag doen; al zijn sommige (actieve) meditaties misschien fijner in de ochtend. 
Het is prettig regelmatig te mediteren, omdat je er dan ‘handigheid’ in krijgt. 
Tijdens het mediteren voel je misschien een vorm van vrijheid. Wanneer de meditatie klaar is, moet je bewust ‘echt’ terug naar de concrete werkelijkheid gaan. Het is niet de bedoeling dat de ‘meditatieve staat van zijn’ tijdens de dagelijkse gang van zaken jouw persoonlijkheid overneemt: je zou dromend en afwezig zijn.

“Meditatie mag ons nooit weghalen van het leven; het moet ons er juist beter op toerusten”
– Arthur Zajonc 

Vraag jezelf eerlijk af: Ga ik niet aan mijzelf voorbij?

Vier: Hoe mediteren, bij wie of waar?
Mediteren kun je thuis in je eentje doen of bij een school of centrum. Je kunt je laten begeleiden door verschillende meditaties online. Ga na: wat is de bedoeling ervan en hoe wil de meditatie dit doel bereiken? Wat zijn reacties van andere ‘gebruikers’. Is het te vertrouwen en is het waar jij behoefte aan hebt?
Volg geen traditie, geen leermeester, geen stroming, geen massa blindelings. Wat voor de één bruikbaar is, is voor de ander juist niet nuttig. Iedereen kan zijn eigen leermeester zijn: je bent zélf in staat te bepalen wat jou wel, en belangrijker nog, wat jou niet kan ondersteunen. 

Vraag jezelf altijd weer af: Wat vind ik er eigenlijk van?

“Elke maandag- en woensdagavond zijn er bij het Ima Centrum meditatielessen
“Ik geef de schuld aan het A-4tje dat ik niet ‘goed uit het denken kon stappen’, om bij te kunnen dragen aan een betere wereld
“Rather than being your thoughts and emotions, be the awareness behind them.” – Eckhart Tolle, Stillness Speaks
“Meditatie mag ons nooit weghalen van het leven; het moet ons er juist beter op toerusten” – Arthur Zajonc, Meditatie

2 thoughts on “Mediteren voor beginners: een beproeving

  1. haha wat een heerlijk blog. En her en der ook zo herkenbaar 🙂

  2. Mooie en leuke tekst!

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close