Een nieuwe Aarde begint bij je bewuste Zelf

Leestijd: 6 minuten.

Samenvatting: Veel van ons maken ons zorgen over de staat van de Aarde, waar veel onrust leeft. Als steeds meer mensen in ware staat van bewustzijn leren leven, zouden we gezamenlijk voor een Nieuwe Aarde kunnen zorgen.

Destructief gedrag zou best eens diep in elk mens kunnen zitten, …ook ik herken het in mezelf. Via de (sociale) media worden we steeds vaker geconfronteerd met elkaars wreedheid. Er leeft paniek en angst voor oorlog en er heerst bij steeds jongere mensen milieustress.

“A significant portion of the Earth’s population will soon recognise, if they haven’t already done so, that humanity is now faced with a stark choice: evolve or die.” – Eckhart Tolle

Tijdens een gesprek tussen Eckhart Tolle en Elizabeth Lesser, medeoprichter van het Amerikaanse retraitecentrum Omega Institute geeft Elizabeth aan dat ontevredenheid over de problemen in de wereld zélf kan omslaan in verontwaardiging en boosheid. Sommige activisten zijn bijvoorbeeld op de één of andere manier gewelddadig.

Het gehele gesprek is (voor members) te bekijken op de Eckhart Tolle Official Site.

Eckhart legt uit dat een vorm van activisme dat is ontstaan uit een gevoel van boosheid of afkeer altijd tot bijkomstige vervelende gevolgen leidt. ‘Natuurlijk zullen een aantal dingen misschien wel opgelost worden’, zegt hij, ‘maar een strijd voeren vanuit kwaadheid creëert ergens anders weerstand; wat misschien nog problematischer kan zijn dan de aanleiding voor de strijd.’

Vuur moet je niet met vuur bestrijden, daarmee laait het alleen maar op. Wat gebruik je dan tegen vuur? Water! Logisch, toch?

Zelfs bij liefdadigheid-initiatieven zijn mensen betrokken die gedoneerd geld in hun eigen zakken steken. Eckhart zegt dat mensen die kwaad doen en lijden veroorzaken, handelen vanuit een zekere bewustzijnstoestand. Hij wil ze niet karakteriseren als ‘onbewust’; want dat zijn deze mensen niet, maar sommigen handelen zo. Eckhart adviseert om compassie te tonen naar mensen, door hun soms destructieve gedrag op deze manier te onderkennen.

Duurzaamheid een illusie!

We streven naar een meer duurzame wereld, maar de wereld is uiteindelijk nu eenmaal niet duurzaam. Komt de vernietiging van de Aarde niet van binnenuit, dan wel van buitenaf. Elizabeth herinnert Eckhart aan de duizenden asteroïden die op elk moment met de Aarde kunnen botsen. Zo’n impact zou ons inderdaad fataal kunnen worden, zo vertelde de Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers mij ooit (zie eventueel een jongere versie van mij vanaf minuut 41:17).

De Aarde is hoe dan ook gedoemd te vergaan: uiteindelijk slokt de zon ons wel op. Elizabeth geeft aan dat het feit dat de Aarde nu eenmaal niet duurzaam is juist een geruststellende, rustgevende gedachte kan zijn. Vanuit een gevoel van acceptatie en liefde voor de eindigheid van de – soms ook vernietigende – mens en van de Aarde, kan een vorm van activisme ontstaan dat heel effectief is, vreedzaam en bovendien leuk.

Acceptatie en liefde voor lijden?

Eckhart schetst een beeld van een zeer oud bos. Hij legt uit dat je naar dit bos kan kijken vanuit verschillende perspectieven: het ligt er maar net aan wat je van dat bos nodig hebt of wat je ervan verwacht. Wil je het kopen, dan wil je weten wat het waard is. Maak je een rustige wandeling, dan zul je daarop gefocust zijn.

Het bos zou je op dit moment tegen kunnen vallen, aangezien er ook pijn lijdende dieren zijn en verrotting. Er is aanwezigheid van ellende en dood. Maar wat als je nu eens in dat bos bent en om je heen kijkt in een staat van aanwezigheid (wat Eckhart noemt ‘through presence’)?

Ima Centrum Forest Free photo van Pixabay
“If you go into the forest without wanting anything from the forest, then its sacred presence reveals itself to you: a harmony that holds the total energy field of the forest in its embrace.” – Eckhart Tolle

In het bos vindt verval en bederf plaats, maar uit de rottende materie ontstaat ook nieuw leven. Zonder iets van dat bos te verwachten, ben je in staat om dit te beseffen. Als de harmonie van de natuur werkelijk tot je doordringt, kun je de natuur geen geweld meer aandoen; of dat nu gaat om het achteloos gebruik maken van plastic zakjes of het niet respecteren je medemens.

Het vereist namelijk nogal wat ongevoeligheid om destructie te veroorzaken. En ongevoeligheid betekent eigenlijk: gevoelsmatig niet bij je werkelijke zelf kunnen zijn. Eckhart concludeert: ‘Als meer mensen in een bewuste staat van aanwezigheid leven, dan verandert alles. Dan zijn we niet meer destructief’.

Actief bijdragen aan een betere wereld!

Je kan een Nieuw Aarde niemand in de maag splitsen, maar Eckhart legt uit dat zelfs activisme iets moois kan zijn. Zolang de activist maar verbonden blijft met die diepere dimensie binnen in hem- of haarzelf; de dimensie die voorbij de ‘ego-identiteit’ gaat. Je kunt effectieve goede daden verrichten, als je deze maar met een vredige energie de wereld in brengt.

“The state of your consciousness is your ultimate responsibility and determines what kind of world you create.”
– Eckhart Tolle

Als je blijft handelen vanuit deze onderliggende, vredige dimensie kun je van alles ondernemen: al keten je jezelf vast aan een 500 jaar-oude boom die men wil neerhalen. Ieder mens heeft behalve iets destructiefs in zich ook de mogelijkheid om tot die diepere staat van bewustzijn te komen, …ook ik herken het in mezelf. Voorlopig is er nog wel tijd voor duurzaamheid!

Een Nieuwe Aarde begint hier en nu:

Eén: Mediteer samen of in je eentje.
Wees dan in een open staat van ‘zijn’. Omarm je met wat er nu eenmaal is. Beoefen ‘Presence’. Blijf (bij) jezelf zonder iets specifieks van jezelf te vinden of verwachten. Nodig jezelf uit naar de ruimte en rust binnen in jezelf.

Twee: Niet schuldig voelen over je eigen ‘destructieve aard’.
Ook niet als je terugkijkt naar je verleden en je bedenkt dat je nare dingen hebt gedaan vanuit een niet-bewuste staat van ‘zijn’. Schuldig voelen is een manier van de ‘ego’ om een vals idee van ‘zelf’ te versterken. Eckhart adviseert je in te zien dat de nog onbewuste(re) versie van jouw vroegere zelf niet beter wist! En het jezelf te vergeven.

Drie: Bewaar de rust tijdens conflict met een ander.
Neem vóór je reageert op de ander even een adempauze. Zeg: ‘Ik hoor wat je zegt. (zonder te vervolgen met ‘…, maar…..’)’. Zo ontdek je in jezelf een ruimte waar vanuit je jouw zienswijze even buiten beschouwing kan laten, terwijl je even aandacht schenkt aan de zienswijze van de ander. Eckhart: “You don’t have to be disagreeable when you disagree”.
Op deze manier kun je vrede en rust uitstralen en uitdragen en geef je het mee aan een ander met wie je in aanraking komt. Ook wanneer je besluit je actief in te gaan zetten voor een betere wereld: blijf dat doen vanuit de juiste ‘mindset’.

Vier: Vlak vóór het slapen een aantal minuten een vredige Aarde visualiseren.
Als grote groepen mensen tegelijk en voor een aanhoudende periode op een bepaalde wens of visualisatie (zo lijkt uit onderzoek bewezen) mediteren, zal dat tot werkelijke positieve effecten leiden in de wereld. Stel je toch eens voor dat we het voor elkaar gaan krijgen: die Nieuwe Aarde!

Ima Leaf 100

Deze blog is een aandenken aan de Eckhart Tolle bijeenkomst van zondag 26 januari 2020, waar het thema ‘Een Nieuwe Aarde’ centraal stond.

  • Wil je ook een keer bij een Eckhart Tolle bijeenkomst aanwezig zijn? Houd onze website in de gaten of stuur ons een mailtje, dan sturen wij je persoonlijk een uitnodiging.
  • Wil je meer over dit thema weten? Lees (of beluister) Eckhart Tolle’s boek ‘A New Earth’ of bekijk video’s op YouTube:
Ima Leaf 100
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close