Blog

Mediteren voor beginners:
een beproeving  

Leestijd: 6 minuten
Samenvatting: Als het lukt ontspannen te zijn tijdens het mediteren, lukt het misschien meer ontspannen in het leven te staan. Maar het mediteren laat zich steeds storen door mijn – vaak negatieve –gedachten en emoties. Het Ima Centrum doet pogingen hierin een helpende hand te bieden.

Op de eerste maandagavond van dit jaar stond ik voor mijn gratis proefles mediteren op het adres aan de Zegwaartseweg. Het doel van de meditatielessen is om ‘inzicht in jezelf te verkrijgen en daarmee kalmer en meer gefocust te raken’; zo staat er op de website. Bovendien heeft mediteren een mooi bijeffect: ‘dat er ontspanning optreedt doordat je uit het constante denken stapt’.
Daar had ik nogal behoefte aan. Maar eerst was er, zoals altijd voor aanvang van de les, gelegenheid voor het drinken van een kopje thee.

Ik kende al wel de meditatieleraar, maar de andere aanwezigen waren voor mij nog vreemden. Vréémd waren ze niet; juist open en vriendelijk. We hadden natuurlijk ook hetzelfde mooie doel voor ogen vanavond: ‘inzicht in onszelf verkrijgen en daarmee kalmer en meer gefocust raken’. We hadden dus in ieder geval iets heel belangrijks gemeen.

Binnentreden van de ruimte

Na het theemoment liep ik lichtelijk nerveus de meditatieruimte in. Ik word altijd een beetje zenuwachtig als ik iets echt ‘goed’ wil doen. Nu wilde ik ‘goed’ kunnen mediteren, zodat ik een ‘goed’ inzicht zou verkrijgen in mezelf. Dan zou ik kalmer en meer gefocust ‘goede dingen’ kunnen waarmaken.
Maar eerst moest ik nog een aantal dingen doen voordat ik ‘ontspanning kon laten optreden’:

een mat en een dekentje pakken;
een door Ima Centrum zélf ontworpen meditatiebankje uitkiezen;
even uitvinden welke kant van het meditatiebankje ‘vóór moest’;
bedenken wat feng shuier was: kon ik me beter aan de linker- of aan rechterkant van de kamer neerzetten?
mijn zenuwen over alle dingen die in nog moest doen voordat ik ‘ontspanning kon laten optreden’ harder onderdrukken.

Wat je schrijft, blijft

Maar ik kon niet meteen in actie komen: ik werd namelijk al gauw afgeleid door een A-4 papiertje aan de muur. De dikke zwarte letters op dat A-4tje hadden al mijn aandacht opgezogen. Het afstandelijk lelijke papiertje presenteerde de bekendste hindernissen bij het mediteren. Nou ja, kijk zelf maar, ik heb het gefotografeerd:

Als iemand je vertelt dat je NIET aan een rode brandweerauto moet denken, hoor jij dan ook NIET gelijk TAAATUU TATUU TAAATUU?

Bij de pakken neer zitten

Ik zal hier niet delen hoe ik tijdens mijn eerste meditatieles
geworsteld heb met verlangens (naar bijvoorbeeld ontspanning of verlossing van een sluimerend existentieel onbehagen)

Ik zal nu ook niet delen
hoe ik onrustig een brok oud zeer in mijn keel probeerde door te slikken

Het is lekker makkelijk een papiertje de schuld te geven van mijn moeizame eerste poging tot een ‘goed gelukte’ meditatie. Ik geef graag de schuld aan het A-4tje dat ik niet ‘goed ontspannen uit het denken kon stappen’. Dus dat doe ik dan ook graag.

Mijn lijden was allemaal de schuld van dat afstandelijk lelijk papiertje.

Hardnekkige herrie

De waarheid is natuurlijk dat, ook al had ik dit papiertje niet gelezen, dan was ik net zo hard om de oren geslagen door mijn verlangens, mijn verdriet en schuldgevoelens. Ik hoor mijn weemoed nu eenmaal luid(er) en duidelijk(er) zodra ik naar de stilte in mezelf wil luisteren (TAAA TUU TATUU TAAATUU!). Dus ook toen, tijdens mijn proefles mediteren klonk er kabaal. Gelúkkig ook toen: want, op een zeker moment tijdens de meditatie hoorde ik een stem zeggen:

…Je bent niet jouw gedachten. Gedachten en emoties overkomen je.
Wie ben je wel? Degene die ze kunt opmerken.

Ondanks de herrie in mijn hoofd snapte ik dat ik dit zachte geluid moest onthouden: hier zat iets in dat mij mischien zou kunnen helpen. Ik ben het, die ‘hindernissen’ ervaarde tijdens het zoeken naar de stille frequentie van mijn diepe staat van bewustzijn. Ik ben het, die mijn hardnekkig ‘lijden’ kon opmerken: ik was er immers al voor gewaarschuwd door het papiertje. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ik ben (wij zijn…) niet het stuk verdriet dat ik dacht dat ik was; er is alleen maar een stukje verdriet in mij.

Vuurproef dankbaar doorstaan

Het is een enorme uitdaging tijdens het mediteren: die afleiding door allerlei gedachten! Ze zijn niet weg te denken. Er zullen er zelfs alleen maar méér bijkomen. Een mens denkt namelijk gemiddeld een gedachte per seconde. Iedereen kan zeer snel afgeleid zijn.

“Rather than being your thoughts and emotions, be the awareness behind them.” – Eckhart Tolle

Heb je je laten afleiden door mijn taalfout, misschien, in het vorige hoofdstuk?
Of ging deze aan je voorbij?

Als je het wel zag; wat dacht je toen over mij, of over de kwaliteit van mijn blog?
Was het storend?
Was je teleurgesteld in me? Toen al?
Of vergaf je de spelfout me direct, omdat je weet dat iemand nu eenmaal niet helemaal perfect kan zijn?

Ben je nu opgelucht dat mijn imperfectie mijn spelling is?
Op wat voor geniale blogs kun je je dus verheugen!
Ik gun ze je.
Of verwacht je nog meer teleurstellingen?
Ik garandeer ze je.
Sorry dat ik je bewust probeerde af te leiden… Vergeef je het me?
Ik dank je.

De stroom van gedachten zijn dus klaarblijkelijk niet tegen te gaan. Hoeft ook niet: we hebben ze in ieder geval bewust opgemerkt.

Die eerste maandagavond van dit jaar had ik alleen nog maar een meditatieles geproefd. Voorzichtig kon ik al wel stellen dat ik al een beetje inzicht in mezelf heb verkregen. Ik was vooral dankbaar voor het feit dat ik op een nog onbekende plek, te midden van niet-zulke-vreemden mezélf tegenkwam. En ik eigenlijk best mee bleek te vallen.

Beginnen aan mediteren?

Eén: Waarom (niet) mediteren?
Door op een bewuste manier aandachtig te zijn in het ‘nu’, nodig je jezelf uit op een andere manier te kijken naar jezelf en naar jouw belevingswereld. Dit creëert een bevrijdende ruimte tussen je bewuste ‘zelf’ en de gedachten en emoties die in je omgaan. Je kunt leren dingen anders gaan interpreteren en nieuwe (positieve) denkgewoonten aanleren.

Het is belangrijk in te zien dat meditatie op zich geen wonderlijk redmiddel is voor het lijden. Het is niet de bedoeling ‘voor altijd’ afstand te doen van je emoties en gedachten: soms moet je confrontaties aan met jezelf om te kunnen ‘herstellen’.

Soms lukt het een trance-achtige staat te bereiken tijdens het mediteren, maar dit kan geen doel op zich zijn. Als het mediteren een middel is om ‘verlichting’ in jezelf af te dwingen, ontstaat er uit dát verlangen een nieuw lijden. 

Vraag jezelf eens af: wat zou ik er nu aan hebben?

Twee: Welke meditatie?
De meditatielessen bij Ima Centrum komen elke keer uit een andere traditie. Niet alle meditaties zijn voor iedereen geschikt. Ook kunnen behoeften naar loop van tijd veranderen. Beginnelingen gebruiken graag visuele begeleidingen. Deze meditaties verbeelden een mooie omgeving om een gevoel van, bijvoorbeeld, vrede of bevrijding op te wekken.
Andere meditaties: 
geven je de ruimte bewust te worden van het moment, van je lichaam of van je innerlijke toestand;
nemen je mee naar je onderbewustzijn en proberen jouw diepe zelf aan het woord te laten, om je iets waardevols mee te geven voor wanneer je weer ‘bij bewustzijn’ komt.

Blijf jezelf steeds afvragen: wat past nu bij mij?

Drie: Hoe ‘veel’ mediteren?
Mediteren kun je elke dag en op elk moment van de dag doen; al zijn sommige (actieve) meditaties misschien bijvoorbeeld fijner in de ochtend.
Het is prettig regelmatig te mediteren, omdat je er dan ‘handigheid’ in krijgt. 
Tijdens het mediteren voel je misschien een vorm van vrijheid. Wanneer de meditatie klaar is, moet je bewust ‘echt’ terug naar de concrete werkelijkheid gaan. Het is niet de bedoeling dat de ‘meditatieve staat van zijn’ tijdens de dagelijkse gang van zaken jouw persoonlijkheid overneemt: je zou dromend en afwezig zijn.

“Meditatie mag ons nooit weghalen van het leven; het moet ons er juist beter op toerusten”
– Arthur Zajonc 

Vraag jezelf eerlijk af: Ga ik niet aan mijzelf voorbij?

Vier: Hoe mediteren, bij wie of waar?
Mediteren kun je thuis in je eentje doen of bij een school of centrum. Je kunt je laten begeleiden door verschillende meditaties online. Ga na: wat is de bedoeling ervan en hoe wil de meditatie dit doel bereiken? Wat zijn reacties van andere ‘gebruikers’? Is het te vertrouwen en is het waar jij behoefte aan hebt?
Volg geen traditie, geen leermeester, geen stroming, geen massa blindelings. Wat voor de één bruikbaar is, is voor de ander juist niet nuttig. Iedereen kan zijn eigen leermeester zijn: je bent zélf in staat te bepalen wat jou wel, en belangrijker nog, wat jou niet kan ondersteunen. 

Vraag jezelf altijd weer af: Wat vind ik er eigenlijk van?

“Elke maandag- en woensdagavond zijn er bij het Ima Centrum meditatielessen
Dan zou ik kalmer en meer gefocust ‘goede dingen’ kunnen waarmaken
“Rather than being your thoughts and emotions, be the awareness behind them” – Eckhart Tolle, Stillness Speaks
“Meditatie mag ons nooit weghalen van het leven; het moet ons er juist beter op toerusten” – Arthur Zajonc, Meditatie

Een nieuwe Aarde begint bij je bewuste Zelf

Leestijd: 6 minuten.

Samenvatting: Veel van ons maken ons zorgen over de staat van de Aarde, waar veel onrust leeft. Als steeds meer mensen in ware staat van bewustzijn leren leven, zouden we gezamenlijk voor een Nieuwe Aarde kunnen zorgen.

Destructief gedrag zou best eens diep in elk mens kunnen zitten, …ook ik herken het in mezelf. Via de (sociale) media worden we steeds vaker geconfronteerd met elkaars wreedheid. Er leeft paniek en angst voor oorlog en er heerst bij steeds jongere mensen milieustress.

“A significant portion of the Earth’s population will soon recognise, if they haven’t already done so, that humanity is now faced with a stark choice: evolve or die.” – Eckhart Tolle

Tijdens een gesprek tussen Eckhart Tolle en Elizabeth Lesser, medeoprichter van het Amerikaanse retraitecentrum Omega Institute geeft Elizabeth aan dat ontevredenheid over de problemen in de wereld zélf kan omslaan in verontwaardiging en boosheid. Sommige activisten zijn bijvoorbeeld op de één of andere manier gewelddadig.

Het gehele gesprek is (voor members) te bekijken op de Eckhart Tolle Official Site.

Eckhart legt uit dat een vorm van activisme dat is ontstaan uit een gevoel van boosheid of afkeer altijd tot bijkomstige vervelende gevolgen leidt. ‘Natuurlijk zullen een aantal dingen misschien wel opgelost worden’, zegt hij, ‘maar een strijd voeren vanuit kwaadheid creëert ergens anders weerstand; wat misschien nog problematischer kan zijn dan de aanleiding voor de strijd.’

Vuur moet je niet met vuur bestrijden, daarmee laait het alleen maar op. Wat gebruik je dan tegen vuur? Water! Logisch, toch?

Zelfs bij liefdadigheid-initiatieven zijn mensen betrokken die gedoneerd geld in hun eigen zakken steken. Eckhart zegt dat mensen die kwaad doen en lijden veroorzaken, handelen vanuit een zekere bewustzijnstoestand. Hij wil ze niet karakteriseren als ‘onbewust’; want dat zijn ze niet, maar sommigen handelen zo. Eckhart adviseert om compassie te tonen naar mensen, door hun soms destructieve gedrag op deze manier te onderkennen.

Duurzaamheid een illusie!

We streven naar een meer duurzame wereld, maar de wereld is uiteindelijk nu eenmaal niet duurzaam. Komt de vernietiging van de Aarde niet van binnenuit, dan wel van buitenaf. Elizabeth herinnert Eckhart aan de duizenden asteroïden die op elk moment met de Aarde kunnen botsen. Zo’n impact zou ons inderdaad fataal kunnen worden, zo vertelde de Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers mij ooit (zie eventueel een jongere versie van mij vanaf minuut 41:17).

De Aarde is hoe dan ook gedoemd te vergaan: uiteindelijk slokt de zon ons wel op. Elizabeth geeft aan dat het feit dat de Aarde nu eenmaal niet duurzaam is juist een geruststellende, rustgevende gedachte kan zijn. Vanuit een gevoel van acceptatie en liefde voor de eindigheid van de – soms ook vernietigende – mens en van de Aarde, kan een vorm van activisme ontstaan dat heel effectief is, vreedzaam en bovendien leuk.

Acceptatie en liefde voor lijden?

Eckhart schetst een beeld van een zeer oud bos. Hij legt uit dat je naar dit bos kan kijken vanuit verschillende perspectieven: het ligt er maar net aan wat je van dat bos nodig hebt of wat je ervan verwacht. Wil je het kopen, dan wil je weten wat het waard is. Maak je een rustige wandeling, dan zul je daarop gefocust zijn.

Het bos zou je op dit moment tegen kunnen vallen, aangezien er ook pijn lijdende dieren zijn en verrotting. Er is aanwezigheid van ellende en dood. Maar wat als je nu eens in dat bos bent en om je heen kijkt in een staat van aanwezigheid (wat Eckhart noemt ‘through presence’)?

Ima Centrum Forest Free photo van Pixabay
“If you go into the forest without wanting anything from the forest, then its sacred presence reveals itself to you: a harmony that holds the total energy field of the forest in its embrace.” – Eckhart Tolle

In het bos vindt verval en bederf plaats, maar uit de rottende materie ontstaat ook nieuw leven. Zonder iets van dat bos te verwachten, ben je in staat om dit te beseffen. Als de harmonie van de natuur werkelijk tot je doordringt, kun je de natuur geen geweld meer aandoen; of dat nu gaat om het achteloos gebruik maken van plastic zakjes of het niet respecteren je medemens.

Het vereist namelijk nogal wat ongevoeligheid om destructie te veroorzaken. En ongevoeligheid betekent eigenlijk: gevoelsmatig niet bij je werkelijke zelf kunnen zijn. Eckhart concludeert: ‘Als meer mensen in een bewuste staat van aanwezigheid leven, dan verandert alles. Dan zijn we niet meer destructief’.

Actief bijdragen aan een betere wereld!

Je kan een Nieuw Aarde niemand in de maag splitsen, maar Eckhart legt uit dat zelfs activisme iets moois kan zijn. Zolang de activist maar verbonden blijft met die diepere dimensie binnen in hem- of haarzelf; de dimensie die voorbij de ‘ego-identiteit’ gaat. Je kunt effectieve goede daden verrichten, als je deze maar met een vredige energie de wereld in brengt.

“The state of your consciousness is your ultimate responsibility and determines what kind of world you create.”
– Eckhart Tolle

Als je blijft handelen vanuit deze onderliggende, vredige dimensie kun je van alles ondernemen: al keten je jezelf vast aan een 500 jaar-oude boom die men wil neerhalen. Ieder mens heeft behalve iets destructiefs in zich ook de mogelijkheid om tot die diepere staat van bewustzijn te komen, …ook ik herken het in mezelf. Voorlopig is er nog wel tijd voor duurzaamheid!

Een Nieuwe Aarde begint hier en nu:

Eén: Mediteer samen of in je eentje.
Wees dan in een open staat van ‘zijn’. Omarm je met wat er nu eenmaal is. Beoefen ‘Presence’. Blijf (bij) jezelf zonder iets specifieks van jezelf te vinden of verwachten. Nodig jezelf uit naar de ruimte en rust binnen in jezelf.

Twee: Niet schuldig voelen over je eigen ‘destructieve aard’.
Ook niet als je terugkijkt naar je verleden en je bedenkt dat je nare dingen hebt gedaan vanuit een niet-bewuste staat van ‘zijn’. Schuldig voelen is een manier van de ‘ego’ om een vals idee van ‘zelf’ te versterken. Eckhart adviseert je in te zien dat de nog onbewuste(re) versie van jouw vroegere zelf niet beter wist! En het jezelf te vergeven.

Drie: Bewaar de rust tijdens conflict met een ander.
Neem vóór je reageert op de ander even een adempauze. Zeg: ‘Ik hoor wat je zegt. (zonder te vervolgen met ‘…, maar…..’)’. Zo ontdek je in jezelf een ruimte waar vanuit je jouw zienswijze even buiten beschouwing kan laten, terwijl je even aandacht schenkt aan de zienswijze van de ander. Eckhart: “You don’t have to be disagreeable when you disagree”.
Op deze manier kun je vrede en rust uitstralen en uitdragen en geef je het mee aan een ander met wie je in aanraking komt. Ook wanneer je besluit je actief in te gaan zetten voor een betere wereld: blijf dat doen vanuit de juiste ‘mindset’.

Vier: Vlak vóór het slapen een aantal minuten een vredige Aarde visualiseren.
Als grote groepen mensen tegelijk en voor een aanhoudende periode op een bepaalde wens of visualisatie (zo lijkt uit onderzoek bewezen) mediteren, zal dat tot werkelijke positieve effecten leiden in de wereld. Stel je toch eens voor dat we het voor elkaar gaan krijgen: die Nieuwe Aarde!

Ima Leaf 100

Deze blog is een aandenken aan de Eckhart Tolle bijeenkomst van zondag 26 januari 2020, waar het thema ‘Een Nieuwe Aarde’ centraal stond.

  • Wil je ook een keer bij een Eckhart Tolle bijeenkomst aanwezig zijn? Houd onze website in de gaten of stuur ons een mailtje, dan sturen wij je persoonlijk een uitnodiging.
  • Wil je meer over dit thema weten? Lees (of beluister) Eckhart Tolle’s boek ‘A New Earth’ of bekijk video’s op YouTube:
Ima Leaf 100
ima-logo

Over de blog van Ima Centrum

De wereld komt via zintuiglijke waarneming, via onze gedachten en emoties het bewustzijn binnen. Het is de enige manier waarop het bewustzijn de wereld kan kennen.

Bij het Ima Centrum krijg ik de gelegenheid terug bij mezelf te komen. Zo leer ik in te zien dat ikzelf niet mijn gedachten, emoties en waarnemingen bén. Ik ben ‘slechts’ het bewustzijn dat dit alles kan wáárnemen.

Ook leerde ik van Ima, dat op het moment dat we ons hiervan bewust zijn, we automatisch in het ‘Nu’ zijn. Zo ervaar ik steeds weer:

Hier in het ‘Nu’ is vrijheid.

Mijn naam is Miranda van Dolron en ik schrijf over uiteenlopende onderwerpen; van quantumfysica tot Wu wei; over zwaardgevechten en muziekfilosofie. Overal zitten namelijk mooie metaforen en betoverende beeldspraken verscholen. Wanneer ze tevoorschijn komen, helpen ze mij de wereld en mezelf beter te begrijpen.

Ima Centrum gunt mij de prachtige kans een aantal verborgen verbeeldingen vanuit verschillende wetenschappen te delen via een blog. En ik zie mijn kans schoon!

Via deze blog zal ik: 

  • op een heldere manier beschrijven hoe wij allen ‘slechts’ het bewustzijn – en zelfs één bewustzijn – zijn dat de wereld kan waarnemen;
  • metaforen vanuit alle uithoeken van de wereld gebruiken, om ‘in het Nu te komen’ te vergemakkelijken;
  • naar aanleiding van elke maandelijkse Eckhart Tolle Bijeenkomst schrijven over het thema dat daar centraal stond.

Ben je nieuwsgierig naar hoe dat eruit gaat zien? Blijf vooral betrokken bij Ima Centrum en houd deze website in de gaten!

Veel dank en met hartelijke groet,

Miranda

Ima Leaf 100

De wereld komt via gedachten, emoties en zintuiglijke waarneming het bewustzijn binnen.
Het Ima Centrum geeft de mogelijkheid terug bij jezelf te komen.
Eckhart Tolle Bijeenkomsten Local Group te Zoetermeer.

Ima Leaf 100
ima-logo

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close